• Căn hộ 1 phòng ngủ

  • Loại giường: King bed
  • Số người đáp ứng: 2
  • Diện tích: 40 - 50 m2
  • Hướng: hướng vườn hoặc hướng đường
  • Giá từ: 1,596,000 VND

   ~ 70 USD

  Xem chi tiết
 • Căn hộ 2 phòng ngủ

  • Loại giường: King bed, Queen bed
  • Số phòng ngủ: 2
  • Số người đáp ứng: 4
  • Diện tích: 100 m2
  • Hướng: Vườn
  • Giá từ: 2,964,000 VND

   ~ 130 USD

  Xem chi tiết
 • Căn hộ 3 phòng ngủ

  • Loại giường: King bed, Queen bed
  • Số phòng ngủ: 3
  • Số người đáp ứng: 6
  • Diện tích: 120 m2
  • Hướng: Vườn
  • Giá từ: 4,332,000 VND

   ~ 190 USD

  Xem chi tiết
 • Biệt thự 4 phòng ngủ

  • Loại giường: King bed, Queen bed
  • Số phòng ngủ: 4
  • Số người đáp ứng: 8
  • Diện tích: 138 sqm
  • Hướng: Garden
  • Giá từ: 5,700,000 VND

   ~ 250 USD

  Xem chi tiết
 • Biệt thự 4 p. ngủ có lầu

  • Loại giường: King bed, Queen bed
  • Số phòng ngủ: 4
  • Số người đáp ứng: 10
  • Diện tích: 170 m2
  • Hướng: Vườn
  • Giá từ: 6,384,000 VND

   ~ 280 USD

  Xem chi tiết